ปลา2ตัว

มีปลา2ตัวอยู่ในเปลือกตมที่แห้งขอดปลา2ตัวนี้ไม่ยอมตะกายไปหาแหล่งที่อยู่ไหม่มันเป่าลมหายใจใส่กันหวังให้ตัวของพวกมันเย็นแต่สุดท้ายมันก็ได้โดยไม่ได้อะไร

เรื่องนี้มีปริศนาธรรม

คำตอบ
not yet answered
packdee

ส่ง

ขจิต ฝอยทอง
  • นมัสการหลวงพี่
  • หลวงพี่ไปที่บล็อก
  • ใจสว่าง
  • กดเพิ่มบันทึก
  • แล้วเขียนบันทึกดูนะครับ
  • จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
  • ขอบพระคุณมากครับ
  • ท่านเขียนบนบันทึกของท่านสิครับ
  • บุคคลอื่นจะได้มาแดงความเห็นได้
packdee

เขียนแล้วลองอ่านดู