แนะนำตัว

คำตอบ

ถ้ามีเวลาว่างจะแวะไปเยี่ยมนะค่ะ

ประทาย 2

อยากให้บรรยายสภาพการศึกษาของศูนย์โชคชัย  (ด่านเกวียนวิทยา)  ให้ฟังบางว่าสมาชิกยังเหนียวแน่นอยู่หรือเปล่า  การเรียน  การสอบ  การทำรายงาน  เป็นอย่างไรบ้าง  "อยากแลกเปลี่ยนด้วย"

                                                         ระลึกถึง

                                                        ประทาย  2

กลุ่มก้านกล้วย ศูนย์การเรียนรู้โชคชัย(ด่านเกวียนวิทยา) ลำพรวน อำเภอโชคชัย กลุ่มก้านกล้วย ศูนย์การเรียนรู้โชคชัย

กลุ่มก้านกล้วยยัง สามัคคีและรวมพลังอยู่เหมือนเดิม กลุ่มรักษ์ธรรมชาติล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง

กลุ่มก้านกล้วย ศูนย์การเรียนรู้โชคชัย(ด่านเกวียนวิทยา) ลำพรวน อำเภอโชคชัย กลุ่มก้านกล้วย ศูนย์การเรียนรู้โชคชัย

การเรียน การสอน การทำรายงาน ของนักศึกษาศูนย์โชคชัย ยังเหนี่ยวแน่นเหมือนเดิม อาจจะมีติดขัดบ้างในบางครั้ง แต่ยืนยันว่า ศูนย์โชคชัย ยังรัก และมีความสามัคคี กันอยู่

กลุ่มก้านกล้วย ศูนย์การเรียนรู้โชคชัย(ด่านเกวียนวิทยา) ลำพรวน อำเภอโชคชัย กลุ่มก้านกล้วย ศูนย์การเรียนรู้โชคชัย

นักศึกษากลุ่มก้านกล้วยยังสู้ๆๆๆ..อยู่  และขอเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มนักศึกษาที่กำลังทำกิจกรรมส่งอาจารย์..."ความอยากอยู่ที่ไหน ย่อมมีความพยายามอยู่ที่นั้น"และพยายามต่อไปนะเพื่อความสำเร็จ  ที่มีรางวัลเป็นความภาคภูมใจรอคอยเราอยู่..