สวัสดีพี่ๆกลุ่มรักธรรมชาติ

คำตอบ
not yet answered
กลุ่มรักษ์ธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้โชคชัย

ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย พื้นฐานยังอ่อนอยู่

ระบบจะไปเน้นที่อาจารย์มากกว่าความรู้ความรู้เด็กอยากจะบอกคนรักกันไว้เถิด