การสอบการภาค

ดีใจมากที่โชคชัย 2 วัดสุทธจินดามา  ขอบคุณก่อนเป็นอย่างมากนะคะ  เพื่อนในกลุ่มก็สอบได้เพราะจะเข้าเรียนตลอด เป็นศูนย์ที่ใกล้กับที่ทำงานคือโรงพยาบาลและโรงเรียน  และงานก็ทันส่งเกือบหมด  ยกเว้น "งานชิ้นนี้นะ"  และกลุ่มเป็นอย่างไรบ้าง  ช่วยแนะนำการเล่นให้หน่อย  ขอบคุณมาก

                                                       ระลึกถึง

                                                        ประทาย  2

คำตอบ