แนะนำ blogger ใหม่

  • หวัดดีครับ
  • ขอรบกวน แนะนำ blogger จาก สสข.5 อีก 2 คน เข้าในพลาเน็ต ชุมชนนักส่งเสริมการเกษตร ด้วยครับ

คุณ ไมตรี สุขเกษม http://gotoknow.org/blog/mitree-suk2

คุณ เธียรชัย พิชัยรัตน์http://gotoknow.org/blog/chaiya

คำตอบ