สอบวันเดียวกัน

        นึกว่าจะมีปัญหาเฉพาะที่ศูนย์กระนวน  ตำราของเรียนวิชาการจัการความรู้ที่ยั่งยืน  ก็พึ่งได้ตอนเย็ยวันสอบ

เรื่องงานเดี่ยวงานกลุ่ม  ที่ศูนย์กระนวนมีวิชาละ  2  เรื่อง สำหรับ วิชานี้งานเดี่ยวผมทำวิชา"ผักดองอีสาน"  ผมอยากให้กลุ่มคนรักสีเขียวของท่านส่งงานเดี่ยวไปให้ดูสักเรื่องหน่อยครับ แล้วจะส่งมาแลก  1  เรื่อง

    การสอบ  กลุ่มพิทักษ์ภูธรสอบเป็นทีมครับ   พวกเรารักกันมากเวลาสอบ   อาจารย์ที่สอนก็คนเดียวกันพวกผมเลยตอบเหมือนกันครับ/////// 

                                            สวัดดี

คำตอบ

    แหมเรื่องสอบนึกว่าเป็นแต่กลุ่มคนรักสีเขียว  ที่ตอบคำถามเหมือนกัน

สอบกันเป็นทีม    ส่วนงานเดี่ยววิชานี้ดิฉันทำเรื่อง  " กองทุนชุมชน

พล.ร 3  ส่วนที  1   และบูรณาการทำส่งอีกหลายวิชา  เช่น  การบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน  การบริหารจัดการองค์การเงินชุมชน  เพียงแต่เปลี่ยนเค้าโครงให้ตรงกับที่อาจารย์ให้มาเท่านั้นเองค่ะ  เลยทำให้ง่ายต่อการทำงานส่ง      ก็้เลยนำไฟล์งานมาขึ้นให้ดูเป็นแนวทาง

ชื่อไฟล์  "งานเดี่ยว KM"  จะโหลดก็ไม่ว่านะ  เพราะให้โหลดอยู่แล้ว