สมัครเข้าชมรมปฐมวัย

ยินดีต้อนรับ rungaroon06 ที่เข้าเป็นสมาชิกอยากให้เล่าเรื่องที่ไปศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยค่ะว่าไปใช้กับเด็กๆ แล้วเกิดอะไรบ้าง

คำตอบ
not yet answered
rungaroon06

สวัสดีค่ะ

     กิจกรรมที่ไปศึกษาดูงานส่วนใหญ่ที่โรงเรียนก็จัดอยู่แล้วค่ะ  เด็กๆก็มีความสนุกสนานดี  และที่ไปศึกษาดูงานก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม  แต่จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือการให้เด็กเขียนชื่อตัวเองเมื่อมาถึงห้องเรียนในตอนเช้า เพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีการสังเกตว่าชื่อตัวเองเขียนอย่างไรถึงแม้ว่าตอนแรกเด็กจะเขียนไม่ได้ก็ตามแต่เด็กเขาจะจำสัญญลักษณ์ตัวเอง  และจะเขียนชื่อตัวเองตามแต่จะเขียนอย่างไร  ซึ่งคุณครูก็มิได้ไปบังคับให้เขียนแล้วแต่เด็กเขาจะสมัครใจเขียนเอง  โดยดูตัวอย่างตามที่คุณครูเขียนไว้  ในของแต่ละคนจากการสังเกตดูเด็กบางคนสามารถเขียนชื่อตัวเองได้แล้ว  ดังนั้นรุ่งเลยคิดว่าจะทดลองนำกิจกรรมนี้ไปให้เด็กทำบ้างน่าจะทำให้เด็กเขียนชื่อตัวเองได้ตามแบบที่เด็กเห็นถ้าได้ผลอย่างไรแล้วจะเล่าให้อาจารย์ฟังใหม่นะค่ะ

    วันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะค่ะ

                                                ขอบคุณมากค่ะ

                                                    รุ่งอรุณ

   

รุ่งได้นำวิธีการไปใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังบ้าง

                            ดารารัตน์