มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓

เรียนท่านออต ขอรบกวนข้อคิดเห็นครับ

http://gotoknow.org/blog/uackku/43909  

 

 คำตอบ