กศน.

       คงได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูนงเมืองคอนนะคะ
คำตอบ

ยินดีอย่างยิ่งครับ....แลกเปลี่ยนกันทาง B2B แล้ว ก็ต้อง F2F บ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไป