โปรแกรมห้องสมุด

***อาจารย์คะอยากรบกวนอาจารย์อีกครั้งเนื่องจากได้ย้ายอำเภอ  โดยขอโปรแกรมห้องสมุดอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  1  ชุด  นะคะ
คำตอบ
ขอได้ที่ศูนย์การศึกษษนอกโรงเรียนภาคกลางครับ เข้าไปที่หน้า website แล้ว Download ได้เลย