การศึกษานอกโรงเรียน

ได้อ่านผลงานประสบการณ์ กศน.บ้านแท่นแล้ว ขอชื่นชมในผลงานของท่าน  มีโอกาสจะไปศึกษาดูงาน  จะนำมาประยุกต์ใช้ในงาน กศน.นาวัง
คำตอบ
not yet answered
คนบ้านโต้น

แวะมาให้กำลังใจ อาจารย์ครับ จาก กศน.พระยืน