ประเมินเพื่อพัฒนา

P
JJ
เมื่อ จ. 27 ส.ค. 2550 @ 11:52 [361835] [ลบ]

เรียน ท่านอาจารย์ นุ้ยนา

  • การประเมินเพื่อพัฒนา คือ การที่เราไปช่วยเพื่อนๆในวงการศึกษา
  • สะท้อนถึงสภาพปัจจุบัน และ มองไปถึงอนาคต
  • พร้อมให้ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบต่างๆ ตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ครับ
คำตอบ