เสน่ห์ปักษ์ใต้

1.ประทับเจ๋อเผลอหลายที่สุดเด้อดินแดนเมืองใต้

2.คนใต้ใจดีเหมือนคนอีสานเราอยู่บ่

3.น้ำทะเลเมืองใต้สีใสอยู่บ่

4.ได้ไปเที่ยวเกาะเผลอแน่

คำตอบ