การนำรูปลงในประวัติทำอย่างไร

ด้วยกระผมอยากทราบว่ามีขั้นตอนใดสามารถนำรูปลงประวัติของตนเองได้ ผู้มีความรู้ช่วยตอบให้ด้วยจะขอบพระคุณมากๆ
คำตอบ