KM เติมเต็ม QA ฮาเฮสร้างสรรค์

หายไปไหน ท่านสายน้ำแห่งความคิด วิชิต แห่ง มมส เรียนด้วยความคารพ และ คิดถึง ฝากท่านพี่ Panda มาด้วยแล้วครับ เราเริ่มนำ KM มาเติมเต็ท QA ไปแล้วครั้งหนึ่งครับ และ จะมีครั้งต่อๆไป คาดว่า CoP ของ QA น่าจะเกิดครับ
คำตอบ