ความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรัก

ความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักหรือเปล่าหนา???

ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก

คำตอบ