การจัดการความรู้

อาจารย์ครับ การจัดการความรู้มันทำกันยังไง ไม่เห็นเข้าใจ มีแต่ทฤษฏี หรือว่าพูดกันแต่ปาก ช่วยอธิบายหน่อย
คำตอบ