สอบถามสภาพอากาศ

ผมพึ่งเปิดเข้ามา...ค รั้ ง แรก .ขอโทษครับ..ไม่ทราบว่าอากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง..ฝนตกมากไหม..ผมเป็นคน su  r i n.. ฝนไม่ตกเลย..ทำนาปลูกข้าวก็คงจะไม่ได้ผล..แล้งมาก..ตกกลางคือก็ร้อน..ถึงร้อนมาก..อยากเปลี่ยนอาชีพใหม่...( ปลูกไม้เศรษฐกิจ) ขอคำแนะนำด้วย
คำตอบ