ถามสาเหตุ

จิราภรณ์ บุญสงค์

เหตุผลที่ตั้งชื่อ  ห้องเรียนสีชมพู  คืออะไรคะ

                                          จาก  ครูแป๋ม

คำตอบ
ขอโทษทีค่ะมือใหม่สำหรับที่นี่  ได้ตอบคำถามไปในความคิดเห็นแล้วค่ะ
ภาทิพ

ความหมายที่ ๑  สีประจำโรงเรียนสุราษฎร์ธานีคือสีชมพูเขียว  นักเรียนชั้น ม.ต้นจะสวมเสื้อพละสีชมพู
นักเรียนชั้น ม.ปลายสวมเสื้อสีเขียว จุดเริ่มต้นของห้องเรียน คือเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ต้นค่ะ

ความหมายที่ ๒  สีชมพู แทนความรัก ความอบอุ่นความเอื้ออาทร  มีจุดมุ่งหมายให้ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนทางอินเตอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยความรัก  ความสุข 
ความเอื้อทร  การแบ่งปันทรัพยากรทางปัญญาค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามค่ะ