ลานขี้ควาย

เห็ดคงออกเยะเห็นแล้วยากทานแกงเห็ด และได้เห็นลอยยิ้ม บลกองเห็นที่มีคุณค่ายิ่ง ขอให้ ครูกิ่งสนุกกับการทำงานครับ

คำตอบ