มิตรแท้

พายแหจอบบ้อนข้อให้แสดงถึงความมีตัวตน (รูปภาพของท่าน )
คำตอบ