เปิดอ่านจดหมาย

เป็นสมาชิกใหม่ เปิดอ่านจดหมายจากเพื่อนไม่พบ

ช่วยบอกขั้นตอนการเปิดอ่านให้ด้วย ขอขอบพระคุณยิ่ง

คำตอบ