ที่ใดมีรัก ที่นั้นมีทุกข์

ยากทราบความหมาย ของความรัก คำว่า

ที่ใดมีรัก ที่นั้นมีทุกข์ ความหมายว่าอย่างไรขอบคุณครับ

คำตอบ
not yet answered
chainung

 "ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์" พุทธพจน์บทนี้ มีจุดประสงค์ให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรักกับสิ่งที่รักหรือคนที่เรารัก

  หมายความว่า  เมื่อเรามีความรักต่อกัน ความผูกพัน ความห่วงหาอาทร ความกังวลมันติดตามมาด้วย รู้ว่าเขาทุกข์ เราก็ทุกข์ด้วย ทั้งๆ ที่บางเรื่อง บางเหตุการณ์ เราอาจไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขา แต่ก็พลอยทุกข์ร้อน เพราะเขาคือคนที่เรารัก ที่บอกว่ามีทุกข์ก็เพราะเอาใจไปผูกพันนั่นเองครับ

ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างใจสองดวง นี่แหละครับที่ทำให้สุขหรือทุกข์เกิด เพียงแต่ทุกข์มันเกิดมากกว่า เราสังเกตง่ายๆ เมื่อก่อนอยู่คนเดียว จะไปไหน ทำอะไร กินอะไร รู้สึกสบายตัว สบายใจ ไม่ต้องกังวลอะไรเลย แต่พอมีคนรัก อ้าว เรามาเที่ยว เราได้กินอาหารอร่อย แล้วเขาอยู่ที่บ้านล่ะ วันนี้ได้กินอะไร จะอยู่อย่างไร นี่ครับ ความกังวลมันเกิดขึ้นแล้ว เพราะใจเราผูกพันกัน

พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่า

 "ความโศกเศร้าเสียใจ ย่อมเกิดแต่สิ่งอันเป็นที่รัก

ภัยคือความกลัว ย่อมเกิดแต่สิ่งอันเป็นที่รัก

เมื่อพ้นจากความรักเสียแล้ว ความโศกเศร้าก็ไม่มี

ภัยคือความกลัวจักที่ไหนเล่า"

  ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้รักใครนะครับ แต่ให้รักอย่างมั่นคงและแน่นแฟ้น ให้รักกลายเป็นสิ่งมีค่าที่ต้องคอยดูแลรักษาและหวงแหน เพื่อที่เราจะได้ไม่อ่อนไหวโลเลไปกับสิ่งรอบตัว จนละเลยคนที่รักไงครับ  และที่สำคัญ รักจะต้องประกอบด้วยเมตตา จริงใจ และพร้อมที่จะให้อภัยเสมอๆ รักจึงจะสมค่าแห่งรักครับผม

 

 

กอบัว
  • เห็นด้วยกับ คุณ CHAINUNG  มากที่สุด