ถามกิติ

ท่านเขียนเรื่องอะไรคราบ เรื่อง เส็ก หรือเรื่องสอน  ฮะฮ้า

คำตอบ
ยัง...ไม่ทราบเลยว่าจะเขียนเรื่องอะไร...กำลังศึกษาและทดลองอใช้อยู่...ยังหาเวลาว่าง...ไม่ค่อยจะมี...ต้องเรียนถามท่านศน...ช่วยชี้แนะด้วย....จักขอบคุณยิ่ง