ไปดูตารางสอบกลางภาค อยู่ในบล็อคของเล็กด้วย

จะสอบแล้ว อยากรู้ว่าวันไหนสอบอะไร  ไปเปิดดูบล็อคของเล็กด้วยนะคะ
คำตอบ