ไปอ่านตารางสอบด้วย วันพิพากษา มีอะไรบ้าง

พี่เขียนตารางสอบ กลางภาคไว้ในบล็อคพี่ ไปดูด้วย  แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ด้วย ไปอ่านซะนะ  อ่านแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆด้วยคะ  ถ้าหากเขาพากันมาอ่านบล็อคพี่เขาสังเกต เขาจะเห็น  แต่ในระยะเวลาสอบอย่างนี้คงไม่มีใคร มาเล่นโกโตโนแล้ว เพราะต้องอ่านหนังสือกัน
คำตอบ