ส่งการบ้าน ครับตูน

ชื่นชมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-KM)       ผมได้รับโทรศัพท์จาก ตูน (คุณเจนจิต รังคะอุไร)  ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าของรางวัลคุณประสาน  จาก สคส.   ให้ช่วยเขียนถึง มุมมองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในสายตาของผม ให้ประมาณครึ่งหน้าเพื่อจะไปลงในเอกสารอะไรสักอย่างด่วน  ก็รับปากว่าได้ครับจะพยายามเขียนให้ โดยไม่สอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่ม   เนื่องจากว่า  ผมมีความชื่นชมและใช้วิธีการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นต้นแบบ เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดการความรู้ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ มมส. ในฐานะรองประธานอนุกรรมการจัดการความรู้ ในปี 2550 นี้อยู่แล้ว         ผมได้รู้จักและเรียนรู้วิธีการใช้การจัดการความรู้ของ ม. นเรศวร อย่างละเอียด  ผ่านบล็อกขอ  ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ได้บันทึกวิธีการ หลักการเกี่ยวกับการใช้ บล็อก ส่งเสริมการจัดการความรู้ และ สร้างเครือข่ายชุมชนฅนปฏิบัติ (CoP) ต่าง ๆ  เพื่อนำเอา ผลสำเร็จ ที่เป็นประสบการณ์จริง มาทำการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ลปรร.) และสามารถนำพลังนั้นมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ได้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น เกลียวพลังของการพัฒนาคน และพัฒนางาน กลายเป็นจุดที่เป็นความเชื่อ และศรัทธา และมีผลเชิงบวก ต่อการดำเนินงานด้าน KM ใน มหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมาก

     ยิ่งเมื่อได้ไปร่วมงานเสวนา UKM 9 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพจัดแล้ว ทำให้ผมเห็นการทำงานด้านการจัดการความรู้ของ มน. ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า  เกิดจากการทำงานกันเป็นทีมอย่างแท้จริง และ ทุกคนทำงานกันอย่างทุ่มเท  ทีมงานของ มน. นั้น มีทั้งที่เป็นผู้บริหาร ระดับคณบดี  อาจารย์  และ บุคลากรสายสนับสนุนต่าง ๆ หลายระดับ  โดยเฉพาะท่านอาจารย์ วิบูลย์ ในฐานะคุณเอื้อ นั้น  ท่านติดตามงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการส่งเสริมให้กำลังใจผู้ทำงานดี อย่างสม่ำเสมอ   ทำให้บุคลากรของ มน. และ หน่วยงานของ มน. ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากทาง สคส. จำนวนมาก   จากการใด้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา UKM หลาย ๆ ครั้งติดต่อกัน มักได้ยินได้ฟัง  ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  ผู้อำนวยการ สคส. กล่าวชื่นชม ถึงความก้าวหน้า และรูปแบบ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่า น่าจะใช้เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจากการที่ผมได้สัมผัสมาแม้ไม่มากนัก ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าถือเป็นแบบอย่างได้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานมหาวิทยาลัย   ผมจึงไม่แปลกใจที่  ทาง สคส. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัด มหกรรมการจัดการความรู้ภูมิภาค ครั้งที่ 1  (กรณีความสำเร็จในเขตภาคเหนือตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2550 ที่จะถึงนี้ครับ

(ปรับแก้ได้ตามสะดวกนะครับ ไม่แน่ใจว่าตรงที่ต้องการหรือเปล่า)

คำตอบ
  • อาจารย์กลับมาถึงมหาสารคามแล้วหรอคะ   หายเหนื่อยรึยังคะ
  • ตูนมารับการบ้านเพื่อนำไปดำเนินการต่อแล้วนะคะ
  • ท่านอาจารย์วิบูลย์กำลังอ่านและฝากขอบพระคุณอาจารย์มาด้วยค่ะ

    ด้วยความขอบพระคุณ  เคารพ  และระลึกถึงเสมอค่ะ

    ตูน มน.

Panda
  • ยินดีที่ได้รับเกียรติครับ ผมก็เขียนจากความรู้สึกและเท่าที่ได้สัมผัสกับทีม มน. ครับ
  • ขอแก้ UKM 9 เป็น UKM 8 ที่ มน. นะครับ