ผลคะแนนประชามติ....

       เป็นที่น่า....................กับการลงประชามติของคนอีสานบ้านเฮานะครับ......ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่.....

  ....อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับคุณ

      แต่ให้ถามตัวคุณว่า ได้ทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้าง.....

       หนึ่งในเด็กหลังห้อง......เห็นชอบ..........

 

คำตอบ
not yet answered
ด.ต.รังสรรค์ อรชร

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

ก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกัน

กลุ่มอนุรักษ์นิยม...ก็...เห็นชอบเหมือนกัน.