เปลี่ยนรูปกันเถอะ

จ๊ะเอ๋...ไม่ค่อยมีใครเข้ามาคุยด้วย คุยกันเองก็แล้วกันดิฉันเปลี่ยนรูปแล้วนะ สวยไหม คุณล่ะเมื่อไหร่จะเปลี่ยน

คำตอบ