ผมอยากถามเพื่อนสมาชิกคนอื่นครับเข้ามาใหม่ทำอะไรไม่เป็นเลยช่วยชี้แนะคนบ้านนอกห่างไกลไอทีด้วยครับ

ตามประสาครูแนะแนว คิดอยู่แต่ว่าจะทำอย่างไรนักเรียนของตัวเองจึงจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ วิชาชีพ ความรู้ความคิด อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ฯลฯ  (สารพัด)  ลึก ๆ ก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่า นักเรียนของเราแต่ละคนเขาน่าจะมีอะไรดี ๆ อยู่ในตัวของเขาเองไม่มากก็น้อย ในฐานะเป็นครูแนะแนว และเป็นครูที่ปรึกษา ชั้น ม. 2  ด้วย  ก็เลยทดลองดำเนินโครงการ " เ่ด่นคนละอย่าง นำมาสร้าง นำมาเสริม"  ขึ้น  โดยร่วมมือกับครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 2 ด้วยกันอีก 3 ท่าน วัตถุประสงค์ก็คือต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนที่เขามีอะไรดี ๆ (แต่ไม่ได้รับการเหลียวแล  หรือ บางคนก็ไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าตัวเขาเองมีอะไรดี )  ได้มีโอกาสนำเอาสิ่งดี ๆ เหล่านั้นมาเจียรไน ให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้  เริ่มแรกก็สำรวจความสนใจของนักเรียนว่าเขาสนใจอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง  ปรากฎว่ามีสิ่งที่นักเรียนอยากพัฒนามากกว่า  20  รายการ  บางรายการ พิจารณาแล้วก็เกินความสามารถ ที่จะส่งเสริมได้ เช่น ยิิิงปืน ว่ายน้ำ บัลเลต์ กอล์ฟ  เป็นต้น  โรงเรียนอยู่ในโคกในป่าก็ต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของตัวเองเป็นหลัก  ตอนนี้กำลังทดลองทำอยู่ คาดว่าต้องใช้เวลา ประ่มาณ  1 ปีการศึกษา จึงจะเห็นผลชัดเจนว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน   ปัญหาที่เจอก็คือ ขอความร่วมมือจากครูอื่น ๆ เขาก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้เท่าไร (มีคำสั่งแต่งตั้ง) เอาไปเอามาก็เหลือกิจกรรมที่ให้เด็กทำอยู่2-3 อย่างตามกำลังความสามารถของตนเอง  ก็เลยจะปรับแผนเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้  ใครมีข้อเสนอแนะที่ดี่ ๆ ช่วยเสนอแนะเข้ามาหน่อยนะครับ   ขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง
ลิงค์ของตัวไฟล์:
คำตอบ