ดนตรีไทย

สนใจที่จะเล่นดนตรีไทย อยากให้อาจารย์เปิดสอนที่โรงเรียนด้วยหนูกับเพื่อนๆอยากเรียนค่ะ

ม.3

คำตอบ
not yet answered

สวัสดีครับ

แวะมาเยี่ยม ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีเลยครับอาจารย์เทอมที่ผ่านมาเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอบตีกลองจังหวะสามช่าไม่ผ่านเลยครับ(กลัวติด Iครับ)ช่วยบอกเทคนิคผมหน่อยครับ