ขอบคุณมากครับ คุณหมอ

 • สวัสดีครับ คุณหมอ
  P
 • ขอบคุณมากครับ สำหรับความคิดเห็น และความรู้สึกของคุณหมอ
 • ในชั้นแรกที่คิดว่า น่าจะมีเรื่องราวข้อความ ทั้งในทัศนะที่เห็นด้วย กับการรับร่างรัฐธรรมนูญ และทัศนะที่ไม่เห็นด้วย และคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ
 • ผมก็คิดชั้นแรก เหมือนที่คุณหมอเปรยครับ
 • ว่ามีความแหลมคม ทั้งน่าหนักใจ และน่ากังวลใจ
 • ทั้งต่อผู้มีอำนาจ ทั้งต่อผู้ดูแลระบบ ในชุมชนแห่งนี้
 • แต่ผมเชื่อมั่นในหลักการของความจริงครับ
 • ไม่ได้ยกตัวเอง เปรียบว่า เป็นความจริงนะครับ
 • แต่ยืนยันว่า
 • ในขั้นของความรู้ความเข้าใจ
 • การปฏิเสธ ไม่พูดถึง และไม่พยายามพูดถึง
 • ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย
 • โดยส่วนตัว ผมเห็นด้วย ในทัศนคติที่เปิดกว้าง
 • การสร้างวัฒนธรรมซึ่งยอมรับฟัง พูดกันด้วยสติ ฟังกันด้วยสติ
 • แยกแยะเรื่องราวที่กำลังสนทนากัน
 • จะเป็นความรู้สึก ก็บอกว่า ความรู้สึก
 • จะเป็นความรู้ ความเข้าใจส่วนตัว ก็บอกกันไป
 • จะแสดงจุดยืนก็บอกมา
 • โดยสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้ ให้เกิดขึ้น พูดคุยโดยปราศจากอารมณ์ความรู้สึก ด้วยวุฒิภาวะ ด้วยความเข้าใจร่วมกัน
 • ผมรู้สึกท้อแท้ รำคาญใจ ไม่หลายกรณี เช่นที่คุณหมอเปรียบเปรยมา
 • แต่ในความหวังลึกๆ ผมก็ยังเชื่อมั่นในการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย
 • เชื่อมั่นว่า สังคมไทย ต้องเรียนรู้
 • สังคมไทย และคนไทยต้องเรียนรู้ร่วมกัน
 • จะเจ็บปวด บาดหมาง อย่างไรก็ตามแต่ เราทุกคนต้องร่วมกันรับรู้ ร่วมกันเจ็บปวด และเมื่อนั้นเราก็จะสรุปบทเรียนร่วมกันในสังคมได้ว่า
 • เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร
 • โดยส่วนตัวนะครับ คุณหมอ
 • ผมให้เกียรติชุมชนแห่งนี้อย่างไร รู้สึกชื่นชมและชื่นชอบในรูปแบบ ความตั้งใจ วิธีการ
 • ผมอยากให้ชุมชนแห่งนี้ มีทัศนคติต่อการพูดคุยอันหลากหลาย
 • ซึ่งที่ผ่านมา ผมก็พบว่า ชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่น่ารัก
 • อาจมีบ้าง ที่บางครั้งเห็นถึงความอ่อนไหว ในท่ามกลางวัฒนธรรมแบบข้าราชการ ในท่ามกลางคำถามแบบผู้มีอำนาจในสังคม ที่พร้อมจะตำหนิถึงทุกสิ่งที่กระทบใจ
 • อคติ ที่กระทบใจผู้มีอำนาจ ไม่ใช่ความจริงของความรู้
 • และไม่ใช่ความจริง ของการค้นหาองค์ความรู้
 • ผมเชื่อเช่นนั้น
 • และก็ปรารถนาให้เกิดบรรยากาศ และวัฒนธรรมเหล่านั้นขึ้นมา
 • หลายข้อเขียนความเรียงในบล็อคนี้ ที่มีคนทั่วไปเข้ามาแสดงความคิดเห็น
 • ผมก็เห็นว่า มันน่าสนใจ และก็น่าระมัดระวังในเวลาเดียวกัน
 • บางข้อความก็คิดจะตอบ แต่ต้องกลับไปคิดหลายรอบ เพื่อจะให้ได้คำตอบที่หลีกเลี่ยงจากหนทางอันขัดแย้งให้มากที่สุด
 • บางครั้งก็ต้องปล่อยวาง เพราะอ่านข้อความที่สะท้อนความเกรี้ยวกราด โกรธเกรี้ยว และใช้ความรู้สึกที่สูงมาก
 • บ่อยครั้งก็ต้องนั่งอ่าน เพื่อรับรู้
 • โดยส่วนตัว ผมคิดว่า ผมรับผิดชอบต่อข้อเขียนให้มีพื้นที่ และทางออกในทางปัญญา ให้มากที่สุดครับ
 • พยายามหลีกเลี่ยงหนทางแห่งความตีบต้นทางปัญญา
 • หลีกเลี่ยง โมหะ จริต และอารมณ์ความรู้สึกอันรุนแรงให้มากที่สุด
 • เพราะถือว่า เป็นความรับผิดชอบในชุมชนแห่งนี้
 • แต่หลายครั้งก็คิดว่า ต้องมีพื้นที่ของการถกเถียงในเนื้อหาที่เป็นจริงเป็นจังกันบ้าง
 • สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณ ความคิดเห็น และมุมมองของคุณหมออย่างมากครับ
 • ขอให้มีกำลังใจ ในการมองอนาคตของประเทศไทยต่อไปครับ
 • ใจเย็นๆ ครับ ทุกอย่างในสังคม
 • ล้วนต้องมีบทเรียน และคำตอบร่วมกันทั้งสิ้นครับ
 • ขอให้มีกำลังใจครับ คุณหมอ
 • ขอบคุณมากครับ
คำตอบ
not yet answered
kmsabai

สวัสดีครับ

  ยินดีอย่างยิ่งครับ

  ผมคิดว่ามุมมอง  แนวคิดเรื่องการเมืองและสังคมของเรา  มีส่วนที่สามารถ ลปรร  และเชื่อต่อกันได้ครับ

   ขอบคุณครับ