การจัดประชุมอสม.

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สาธาณณสุขจะเชิญอสม.ประชุมให้ความรู้สุขภาพ อสม.ไม่กล้าเข้าร่วมประชุมกลัวแนวร่วมจะทำร้ายตน เราจะมีวิธีการจัดประชุมได้อย่างไร
คำตอบ