การแก้ปัญหา งูกินหาง

http://gotoknow.org/blog/sawaengkku/120671

 

กราบนมัสการท่านมหาชัยวุธ

 

ผมเขียนเรื่องงูกินหางและหาคำตอบไม่ได้

 

ช่วยสงเคราะห์ผู้ด้อยปัญญาด้วยเถิด พระคุณเจ้า

 

แสวง

คำตอบ
P ดร. แสวง...
อาตมาได้เข้าไปตอบแล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าใจประเด็น...
เจริญพร