เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เรียนถาม คุณหมอปัณ เกี่ยวกับศัพท์แพทย์ขอรับ

  ผมเป็น นศ.วิทยาศาสตร์ (พระจอมเกล้า ลาดกระบัง)

กำลังทำโปรเจคเกี่ยวกับ สถิติ แต่มี ศัพท์แพทย์บางตัวที่ไม่เข้าใจ รบกวนคุณหมอเต็มช่วยไขขอข้องใจที ขอรับ

 คุณหมอเต็มช่วยอธิบายศัพทฺเหล่านี้ที ขอรับ ผม

คำถาม 

1.acupuncture

2.auricular seed pressure

3.orthopedic hand manipulation

4.physiotherapy

5.language therapy

6.occupational therapy

    ด้วยควาเคารพอย่างสูง ขอรับ

คำตอบ

ต้องขออภัยที่ตอบช้า

acupuncture คือ การฝังเข็มรักษาโรค

auricular seed pressure คือความดันในช่องหู (?)

orthopedic hand manipulation คือ การดัดมือทางออร์โธปิดิกส์

physiotherapy คือ กายภาพบำบัด

language therapy การบำบัดด้วยภาษา (?)

occupational therapy คือ กิจกรรมบำบัด