การนำสมุดบันทึกขึ้นแสดง

ผมจัดทำสมุดบันทึกเรียร้อยแล้ว แต่ข้อความมาอยู่ที่ด้านข้าง  ช่องด้านซ้ายกลับบอกว่าไม่มีบันทึก จะทำอย่างไรดีครับ
คำตอบ