ไหมจ๊ะ จะคุยเรื่องวิทยานิพนธ์ของไหมในโกทูโนดี หรือ เลิร์นเนอร์ดีจ๊ะ

ตอบมานะ คุยในที่สาธารณะ อาจมีคนมาช่วยเราศึกษานะ

อยากเห็นไหมเริ่มต้นเขียนงานถึง "คนต่างด้าวที่มีสถานะเป็นราษฎรไทย" เขาคือใครคะ ? ขอสัก ๒ หน้า เอสี่ก่อนนะ ดีไหม ?

เขียนเสร็จมาเล่าให้ฟังในโต๊ะเสวนาเล็กๆ ระหว่างเราดีไหม ?

คำตอบ