เครือข่ายชุมชนต่อต้านยาเสพติด

อาจารย์ครับ gotoknow เนี่ย มันเป็น tool อย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น กรณีชุมชนที่ยังไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย เราพอจะมีเครื่องมืออื่นหรือไม่ครับ ที่จะสร้างชุมชนให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด พอดีหัวหน้าผม (ผศ.คันธรส) ท่านฝากถามมาครับ แล้วผมเองก็ว่าน่าสนใจ

บ้านเกิดผมเองก็ยังไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตแพร่หลายครับ (บ้านนอกหน่อยครับ) พอจะมีหนทางอะไรหรือไม่ครับ ขอคำแนะนำด้วยคร้าบ

จริงๆ เรื่องนี้ผมน่าจะถามอาจารย์ตั้งแต่วันแรกๆแล้ว ผมนี่ขี้ขลาดจัง พอจะถามอาจารย์ก็กลับแล่ว นึกแล้วโมโหตัวเองจริงๆครับ

ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ

คำตอบ

สวัสดีค่ะอ.เสฎฐวุฒิ

ต้องบอกว่าความรู้เรื่อง KM มีน้อยมากเลยค่ะ รู้เฉพาะ gotoknow เท่านั้น

ดังนั้นขอต๊ะคำตอบไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปค้นหามาตอบใหม่ตามเท่าที่หาเจอและทราบค่ะ ^ ^

เสฎฐวุฒิ

ขอบคุณครับ

กมลวัลย์

สวัสดีอีกครั้งค่ะ

ขออภัยที่ตอบช้าไปนิด แต่โชคดีที่คุณบางทราย (คนเข็นครก ขึ้นภูเขา) ได้เขียนบันทึกดงหลวง 157 การใช้ ICT ในการจัดการความรู้ขององค์กรพัฒนา กรณีของบางทราย ซึ่งมีตัวอย่างการจัดการความรู้เมื่อยังไม่มี internet ใช้

จริงๆ แล้วคิดว่าการจัดการความรู้นั้นไม่จำเป็นต้องมี internet มันเป็นเรื่องของการหาวิธีการดึงความรู้ที่มีอยู่ในบุคคลออกมาลงสื่อใดสื่อหนึ่ง หาวิธีการรวมรวมสังเคราะห์ความรู้นั้นออกมาสู่คนในองค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความรู้เพิ่มเติมต่อไป

ตัวอย่างของคุณบางทราย (คนเข็นครก ขึ้นภูเขา)  เป็นตัวอย่างที่ปฏิบัติเหมือนกับที่เราใช้บันทึกใน gotoknow นี้แหละค่ะ แต่เขียนในกระดาษ มีคำหลักพื้นฐาน แล้วแจกสำเนาบันทึกให้กับผู้เกี่ยวข้องเป็น memo ผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากการอ่านบันทึก และมีแรงบันดาลใจในการเขียนบันทึกเพิ่มเติมจากประสบการณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เครื่องมือธรรมดาๆ อย่างนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ดีนะคะ จะยากแต่ตรงที่การสังเคราะห์ข้อมูลตอนท้ายหลังจากที่รวมเล่มแล้วอาจจะยากกว่าการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ หรือ internet

แต่คิดว่าที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการเขียนประสบการณ์แลกเปลี่ยนของคนในโครงการ เพราะคนไทยไม่ได้ถูกสอนมาให้เขียน แต่มักถูกสอนมาให้จดตามครู ซึ่งทำให้ทักษะการเขียนลดลง สื่อเรื่องได้ไม่ชัดเจนค่ะ

 

อีกตัวอย่างอีกเครื่องมือหนึ่งในเรื่องการจัดการความรู้ที่คิดออกก็คือ การประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ โดยให้มีการจดบันทึกหรืออัดเทปการประชุม โดยจะต้องมีการกำหนดหัวข้อหลัก ในการประชุมทุกครั้ง เช่น สถิติปัญหายาเสพติดในอาทิตย์ที่ผ่านมา วิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ ฯลฯ นั่นคือการตั้งคำสำคัญของหัวข้อความรู้ที่เราต้องการจัดการนั่นเอง... ถ้าทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เราจะสามารถคัดแยกสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ที่เราได้จากการประชุมที่ทำเป็นประจำได้....

จะเห็นได้ว่า วิธีการอะไรๆ ก็เป็นการจัดการความรู้ได้นะคะ แต่เราต้องมีการจัดการใส่ลงไปค่ะ เช่น จัดการให้มีการเขียนในหัวข้อที่กำหนด จัดการให้มีการหารือ/เก็บข้อมูล/รายงานในหัวข้อที่กำหนดค่ะ

อาจารย์ลองนำไปคิดเพิ่มเติมดูนะคะว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการฯ ของอาจารย์ได้อย่างไรบ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ