RSS

ขออนุญาตมาเล่าเรื่อง RSS ไว้ตรงนี้ครับ

  • ที่ส่วนท้ายของแต่ละ blog จะมีคำสั่งที่เป็น Java Script ให้เรา Copy คำสั่งนี้ ไปวางไว้ที่หน้า website ของเราที่ไหนก็ได้ แต่ส่วนมากจะวางไว้ที่หน้า Homepage ดังนั้นเมื่อเราเปิด website ของเราขึ้นมา ก็จะปรากฏรายชื่อบทความที่เราบันทึกใน blog ขึ้นมา ไม่แน่ใจว่า เป็น 5 หรือ 10 บันทึกสุดท้าย จึงช่วยให้เรื่องที่เราเขียนใน blog แทนที่จะต้องไปเปิดจาก Gotoknow ก็มาเปิดที่หน้า website ของเราก็ได้
  •  ผมก็ทำไว้ที่หน้า web ผมเหมือนกัน แต่ยังมีปัญหาเรื่อง Code เพราะของ Gotoknow ใช้ UTF-8แต่ website ของผมเป็น windows-874 กำลังปรับปรุงอยู่ครับ
คำตอบ

พี่ศรีเชาว์ครับ

  • ขอบคุณมากนะครับ
  • แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ