คำที่ใช้ในระบบบำบัด

ต้องการทราบว่า ผนังที่แบ่งกั้นที่บังคับทิศทางการไหลของน้ำเรียกว่า sort wall หรือ soft wall
คำตอบ