ขอบคุณ

กลุ่ม  "ทองหลาง"  ขอขอบพระคุณอาจารย์ทนันมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมบ้านของเราและแนะนำ+กำลังใจที่ดีให้แก่พวกเรา  คำชมเล็กน้อยคือยาชูกำลังที่ดีค่ะ 
คำตอบ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่จำกัดกาลเวลาและเทศะชุมชน ยิ่งให้-ยิ่งได้ในสิ่งที่ดีขึ้น มากขึ้นเป็นลำดับ ขอบคุณ.

กลุ่ม "ทองหลาง"

เรียน  อาจารย์ทนัน 

    พวกเราก็ต้องการลงภาพประกอบแต่ยังทำไม่ได้(เนื่องจากเรียนรู้ช้า สำคัญว่า  "ต้องได้พร้าเล่มงาม")ที่สำคัญคือใกล้สอบต้องการอ่านหนังสือบ้าง(นิดหน่อย)  อีกทั้งงานที่ทำประจำทำให้จำกัดในเรื่องของเวลา  แต่เมื่อหลังสอบเสร็จสัญญาว่าจะมีภาพประกอบให้ดูชมอย่างแน่นอน(ขอสัญญาจากแดนใต้ )