หมูคลอดบุตรแล้ว

  แจ้งให้ทราบ  หมูหลุมออกลูกแล้ว  24  ตัว  ไม่ต้องเป็นห่วง   น่าเทศการมีให้ย่างกินแน่นอนครับ
คำตอบ