เปลี่ยนแปลงชื่อ

กาฬสินธุ์1เปลี่ยนเป็น home1แล้วค่ะ
คำตอบ

รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วค่ะ