ด.ต.ประไพ ฯ เด็กหน้าห้อง..สอบถามท่านประธาน - หัวแดง ครับผม

          เป็นอย่างไรบ้างคร้าบท่านประธาน ฯ ช่วงนี้เห็นเป็น หน.ชุดในการรณรงค์ต่อต้านห้างยักษ์ ฯ  พอจะสู้เขาไหวหรือไม่  ถ้าไหวก็แล้วไป.. แต่ถ้าไมไหวก็ให้มาปรึกษาหารือได้นะคร้าบท่าน  เพราะกระผมมี เสธ.ประจำชุดที่จะคอยให้คำแนะนำตลอดเวลา  ตลอดทั้งการวางอแผนนะจะบอกให้ คือ ท่าน เสธ. สน-อง-ชา-ติ-ยังไงเล่าคร้าบท่านปรึกได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าปรึกษาหารือแต่อย่างใด เป็นความจริง......

          วันนี้ ขอสนทนาเพียงเท่านี้ก่อนนะคร้าบท่านจะต้องออกเวรไป ทำพิธี "ละหมาดที่บ้าน".. ก่อนเด้อ.....สำหรับท่านประธานคงจะ "ละหมาดที่บ้าน" เหมือนกัน...หรือจะไป "ละหมาด" ที่อื่น.......จบ

คำตอบ

ขอขอบพระคุณ ท่านประไพพร...ที่เป็นห่วงครับ..สำหรับการต่อสู้กับห้างยักษ์ต่างชาติ เพื่อไม่ให้เข้ามาดำเนินกิจการในอำเภอกระนวน  อันที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ วิถีความเป็นอยู่ของชาวตลาดอำเภอกระนวน  เราจะสู้ต่อไปครับ  ไม่มีทางยอมแพ้  เรามีแนวทางที่ดี ในการต่อสู้พอสมควร...ได้รับคำแนะนำจากครูบา  อาจารย์หลายท่าน...ทั้งในมหาลัยชีวิต..และส่วนต่างๆ

ได้รับแรงใจ  การเอาใจช่วยจากเพื่อนๆ  ทั้งที่เรียนรู้ด้วยกัน  จากท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านมาประสบ  พบเห็นชะตากรรม  ทุกท่านได้ให้กำลัง แรงใจเป็นอย่างดี..ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

การต่อต้านห้างยักษ์ข้ามชาติ  ไม่ว่าชาตินี้ หรือชาติใหนๆ ก็จะไม่ให้มันมากระนวนได้ครับ

ขออนุญาตุนะครับ..ท่านประไพพร...การละหมาดอย่าให้ตำกว่า 2 ครั้งนะครับ..คือ หลังตะวันตกดิน..กับก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับ...ท่านได้ทำหรือไม่?...สงสัย...สงสัย