อยากได้ค่ะ

พิชญา

หนูอยากได้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสุภาษิตคำโคลง สัก 20  ข้อ ด่วนมากค่ะ อาจารย์สั่งมา

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ

สวัสดีค่ะ

คุณครูของหนูให้หนูตั้งคำถามจุดมุ่งหมายหลักคือให้หนูอ่านหนังสือแล้วหัดจับใจความสำคัญ

 หนูต้องอ่านเรื่องที่คุณครูสั่ง  แล้วหัดตั้งคำถามเช่น 

สุภาษิตนี้เกี่ยวข้องกับสำนวนใด  

สุภาษิตนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

สุภาษิตนี้สอนให้คนประพฤติเช่นไร

โคลงบทนี้ใช้คำโทโทษ เอกโทษกี่คำ

โคลงบทนี้ใช้คำตายแทนคำเอกโทษหรือไม่ คำอะไร

ฯลฯ