พี่เล็ก...ใช้โปรแกรมเก่งขึ้นเยอะเลย

ผมหายหัว  โอ๊ะ !  หายนั้นไปแค่  2  อาทิตย์  บล็อกของพี่เล็กมีเพียบเลย  ยกนยิ้วให้เลยเก่งจริงๆ  วันนี้แค่แวะมาทักทายครับ
คำตอบ