เล่าเรื่องกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม

เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2550  ทางศูนย์ได้มีการจัดพิธีการรับน้องใหม่   และจึงไม่ได้ไปเรียน แต่ไปร่วมกิจกรรมรับน้องแทน  และอาทิตย์นี้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  คือ กิจกรรมถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี ของปวงชนชาวไทย   ทางศูนย์จึงไปร่วมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีการถวายพานพุ่ม  โดยมีนักศึกษาไปร่วมโดยพร้อมเพียง
คำตอบ