เชิญชวนประชาชนในตำบลล้อมแรดมาทำความเข้าใจเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน,ท้องถิ่น

สวัสดีคะคุณภีม

วันนี้ตั้งใจอยากจะขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์การจัดการความรู้หน่อย  ว่าในวันที่ 21 สิงหาคม 2550 นี้ที่ตำบลล้อมแรดจะจัดเวทีสัมมนาทำความเข้าใจในการจัดตั้งกองทุนนี้  กลุ่มที่จัดตั้งอยู่แล้วควรจะพูดเริ่มต้นให้ชุมชนอื่นมีส่วนร่วมและเห็นด้วยได้วิธีไหนบ้าง  ว่าควรจะให้กองทุน กลุ่มองค์กรอื่นที่ไม่ใช่เรื่องสวัสดิการ พวกเราอยากเป็นกลุ่มที่เริ่มอยู่แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน  เพราะเมื่อวันก่อนทางเจ้าหน้าที่ พมจ. ลำปาง ได้พูดถึงเวทีที่จัดตำบลอื่นมาแล้วทางองค์กรส่วนท้องถิ่นเชิญคนแก่มาเข้าร่วมประชุมมากแต่ก็ไม่มีอะไรที่เดินหน้าต่อ  หรือว่ากลุ่มนั้นยังนึกไม่ออก  เวทีนี้องค์กรชุมชนตำบลล้อมแรดเราไม่อยากให้เป็นแบบที่ทาง พมจ. ได้พูดถึงเลยอยากจะหาวิธีพูดที่เป็นแหล่งจูงใจให้มีส่วนร่วมในภาคประชาชนมากๆ มันอาจจะเป็นความกังวลใจของเราเกินไปหรือเปล่า  ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ

คำตอบ