การเข้าเฝ้าสมเด็จฯ

จากงานศพคุณแม่ยายคุณพิษณุพันธ์  ที่ไม่เจอผม เนื่องจากต้องเดินทางไปรับพระราชทานผ้าไตร  ในการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  บ้านห้วยโจด เขาจัดขึ้น...ก็เลย ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า...รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช......ก็เลยขออนุญาตุท่านพิษณุพันธ์ครับ...แกก็เห็นใจครับ....ครั้งแรกในชีวิต  ที่มีโอกาสครับ.....ส่วนของดีนั้น  ได้รับประทานมาแค่คนละ  1  ชุด  คือ พระไพรีพินาจ.....แต่ตอนนี้ก็กำลังติดต่อขอเพิ่มอีกอยูครับ...ไม่ทราบว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่า.......แต่ว่ากุศลผลบุญ..ที่ได้มาก็ขอเผื่อแผ่ให้แก่ ...ทุกท่านทุกคนทั่วไปครับ......
คำตอบ
not yet answered
sodiam

ขอรับบุญด้วยคนก็แล้วกัน ขอบคุณครับ