ทำไฟล์

นัด..ลองสร้างไฟล์อัลบั้มแล้วเอารูปของตัวเองมาใส่ไว้ในไฟล์อัลบั้มดูนะ...ลองถามวิธีการทำจากป๊าตุ๋ยดู...อ้อ แล้วอย่าลืมสอนเพื่อนถึงวิธีการตอบคำถาม หรือว่าแสดงความคิดเห็นด้วย บางคนยังไม่รู้ว่าจะตอบคำถามตรงไหนส่วนการแสดงความคิดเห็นคงไม่ยาก....ลองทำดูนะ...

คำตอบ